کابل و تبدیل تلفناسپلیتر(نویز گیر)
تبدیل 1 به 2 تلفن
تبدیل 1 به 3 تلفن
کابل تلفن

کابل تلفن

کابل تلفن دو زوج مسی در متراژهای مختلف..

کابل فنری گوشی تلفن

کابل فنری گوشی تلفن

طول سیم تا ۳ متر به صورت فنری ..

نمایش 1 تا 5 از 5 (1 صفحه)